{INTRODUCTION} {MAJOR KOTO SCHOOLS} {DIAGRAMS AND TERMINOLOGY} {GLOSSARY}{ARTICLES}
THE YASUTSUGU SCHOOL

THE BUNGO TAKADA SCHOOL

SOBORO SUKEHIRO (SHODAI)

GODAI TADAYOSHI

THE GASSAN SCHOOL

NIDAI BIZEN YASUMITSU

INOUE SHINKAI

KAGA KATSUIYE

YAMATO TEGAI KANENAGA

IZUMI NO KAMI KUNISADA

SOSHU YUKIMITSU

AWATAGUCHI KUNIYOSHI

KOYAMA MUNETSUGU

RIN TOMOMITSU

BIZEN KANEMITSU

BIZEN NORIMITSU

THE HIZEN SCHOOL

SANDAI SOSHU TSUNAHIRO

CH0GI (BIZEN NAGAYOSHI)

THE HOSHO SCHOOL

SHODAI SEKISHU NAOTSUNA

THE KAMAKURA ICHIMONJI SCHOOL

SHODAI BIZEN YASUMITSU

SOSHU HIROMITSU

ISHIDO MITSUHIRA

BIZEN NAGAMITSU

HORIKAWA KUNIHIRO

BIZEN NAGAMORI

CHIKUZEN SA

KANABO MASATSUGU

CHOUNSAI TSUNATOSHI

HIGO SADAKUNI

ISHIDO MITSUHIRA

HOKI MASAYOSHI

FUKUOKA ICHIMONJI

IZUMI (no) KAMI KANESHIGE

A BRIEF STUDY OF BIZEN BLADES OF THE MUROMACHI ERA

RAI KUNIMITSU

BIZEN MORIKAGE

SHODAI YASUTSUGU

GO YOSHIHIRO

BIZEN MOTOSHIGE

BIZEN CHIKAKAGE

SATSUMA MASAYOSHI

YOSHIOKA ICHIMONJI SCHOOL

GOJO KUNINAGA

THE BITCHU AOE SCHOOL

HIZEN NIDAI TADAHIRO

BIZEN MITSUTADA

O-KANEMICHI

YOSHIRO AND THE KII ISHIDO GROUP

SHIZU KANEUJI

NANKI SHIGEKUNI

UCHIGATANA KOSHIRAE

SHODAI TADAYOSHI

YAMATO no KAMI YASUSADA

THE UDA SCHOOL

ICHIMONJI YOSHIMOTO

BIZEN KAGEMITSU

THE ENJU SCHOOL

HIZEN MUNETSUGU

THE SUE BIZEN SCHOOL

THE SIXTH GENERATION TADAYOSHI

THE TADATSUNA SCHOOL

THE YAMATO TEGAI SCHOOL

TAIRYUSEI MUNEHIRO (SOKAN)

THE YAMATO SENJUIN SCHOOL

 

 
{INTRODUCTION} {MAJOR KOTO SCHOOLS} {DIAGRAMS AND TERMINOLOGY} {GLOSSARY}{ARTICLES}

| GALLERY | RELATED ITEMS | UPCOMING SWORD EVENTS | ITEMS FOR SALE | ITEMS WANTED | OTHER LINKS | ABOUT ME |

Questions or feedback? Email me!
hageyama@mindspring.com